Coin Zachara

Coin Zachara

Gdy tylko zobaczyliśmy co ofiarował Zachar Selekcja na aukcję Pomoc dla Weterana to wiedzieliśmy że nie będzie lepszego miejsca dla tego dowodu uznania. Coin wylądował obok tablicy od obecnego dowódcy JW AGAT oraz obok wielu innych rzeczy związanych z tą jednostką. My cieszymy się że mogliśmy pomóc bo jak napisał Zachar – coin zrobił podwójną robotę, walczyliśmy o niego zaciekle 💪🔥

error: