Gotowi oddać krew!

Gotowi oddać krew!

Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Nie można jej kupić ani wyprodukować, a świadomość, że możemy uratować komuś życie jest wartością nadrzędną. 

Dlatego, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew.

Mając na względzie wyjątkowe okoliczności, jak również szczególne zaangażowanie Polaków  i chęci do oddania krwi dla Obywateli Ukrainy, opracowany został formularz, w ramach którego możliwe jest zgłoszenie gotowości do oddania krwi, jako pomoc dla naszych sąsiadów.

Honorowi Dawcy Krwi w Polsce są ofiarni, aktywni i zawsze odpowiadają na potrzeby osób wymagających leczenia krwią a honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. 

Dzięki szczególnej aktywności Krwiodawców, świadomości w zakresie dzielenia się krwią, wzrastającej edukacji i, co bardzo ważne, współpracy z publiczną służbą krwi, stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce na chwilę obecną są wystarczające. 

Formularz posłuży do skierowania komunikacji bezpośrednio do osób, które zgłoszą chęć oddania krwi, dzięki czemu możliwe będzie racjonalne zarządzanie jej zasobami.  

Link do formularza: https://www.gov.pl/web/nck/gotowi-oddac-krew

error: