Gwiazda Górnośląska

Gwiazda Górnośląska

Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT płk Artur Kozłowski odebrał Gwiazdę Górnośląską za propagowanie śląskiego etosu i powstańczej tradycji.

W 2019 roku zespół wsparcia Jednostki Wojskowej AGAT przejął tradycje „Grupy Destrukcyjnej Wawelberga”, a zespół szturmowy „C” – „Oddziału kpt. mar. Roberta Oszka, które zasłużyły się podczas Powstań Śląskich.

Tekst: https://silentheroes.pl/gwiazda-gornoslaska-dla-dowodcy-jw-agat/

O dziedzictwie i tradycjach Jednostki Wojskowej AGAT możecie przeczytać na naszej stronie w dziale JW AGAT.

error: