IPMed

IPMed

Do poczytania na niedzielę: Indywidualne Wyposażenie Medyczne Żołnierza – Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed). Materiał dydaktyczny Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego:

https://wckmed.wp.mil.pl/u/TEMAT_2.ZAG._1._IPMED-_PRZEZNACZENIE_VqxE6UU.pdf

error: