JW AGAT

Aktualne informacje dostępne są na stronie jednostki:

https://agat.wp.mil.pl/

JEDNOSTKA WOJSKOWA AGAT
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “GROTA”
ul. gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice

SEKRETARIAT DOWÓDCY JW AGAT
tel.: 261-111-334, 261-111-304
e-mail: 3940.sekretariat@ron.mil.pl
FAX: 261-111-257


error: