Historia JWA

Oznaka rozpoznawcza JW AGAT

Pomysłodawcą utworzenia jednostki wojskowej był gen. dyw. Bogusław Pacek, doradca Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha, były Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i twórca trzech Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej (w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim i w Gliwicach).
Formowanie Jednostki Wojskowej AGAT rozpoczęto na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej p. Bogdana Klicha nr PF–62/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011r. Rozkazem Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga na początku kwietnia 2011r. został powołany zespół organizacyjny do sformowania jednostki. W skład zespołu weszli wytypowani oficerowie Dowództwa Wojsk Specjalnych z płk Berdychowskim jako szefem zespołu, który później (16 maja 2011 roku) został wyznaczony na stanowisko dowódcy jednostki. Jednostkę sformowano w oparciu o zasoby etatowe rozformowanego OSŻW w Gliwicach. Oficjalny termin sformowania Jednostki to 30 czerwca 2011r.

Z dniem 1 lipca 2011r. jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w strukturach Wojsk Specjalnych. JW AGAT przejęła i kultywuje dziedzictwo tradycji Oddziału Dywersji Bojowej Agat (1943-1944). Patronem jednostki został gen. dyw. Stefan Rowecki “Grot”. 5 lipca 2012r. JW AGAT otrzymała sztandar. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Marta Potasińska, wdowa po tragicznie zmarłym Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierzu Potasińskim i Stefan Mielczarski, wnuk generała Stefana “Grota” Roweckiego. Żołnierze JW 3940 przechodzą szkolenia w różnych warunkach terenowych. Górskie w Alpach francuskich, przetrwania w Gujanie Francuskiej, spadochronowe, wysokościowe, snajperskie, pirotechniczne i wiele innych.

Jednostka o charakterze powietrznodesantowym przeznaczona jest do działań dywersyjnych i prowadzenia operacji na tyłach ugrupowań przeciwnika, może prowadzić również zadania zaczepne i mające na celu spowolnienie sił przeciwnika. Przeznaczona jest do realizacji zadań zapewniających wsparcie bojowe (kinetyczne) operacji specjalnych prowadzonych przez wojska specjalne, a także wykonywania akcji bezpośrednich na tyłach i w ugrupowaniu przeciwnika na wskazane cele. Ponadto może prowadzić operacje przeciwterrorystyczne, przeciwpartyzanckie i ochrony krytycznej infrastruktury państwa.

Jednostka swoją strukturą oraz przeznaczeniem jest odpowiednikiem 75. pułku Ranger (75th Rangers Regiment) oraz brytyjskiego Special Forces Support Group (SFSG). W praktyce zakłada się, że jednostka będzie w przyszłości najbardziej intensywnie eksploatowaną formacją wojsk specjalnych, obecną we wszystkich operacjach i najsilniej nasyconą bronią maszynową i przeciwpancerną.

Nazwa, tradycja i symbolika jednostki AGAT została przypisana do formacji po konsultacjach z weteranami Armii Krajowej. Nazwa pochodzi od kryptonimu oddziału dywersji bojowej Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Komendy Głównej Armii Krajowej – Agat (Anty-Gestapo), którego nazwę w styczniu 1944 r. zmieniono na nazwę Pegaz (Przeciw-Gestapo).

Proces uzyskiwania zdolności bojowej tego typu jednostki jest procesem mozolnym i rozłożonym w czasie, jeśli chodzi o JWA – zaplanowano że do końca 2012 roku zdolność bojową osiągnie Grupa Szturmowa „A”, Grupa Szturmowa „B” wstępną gotowość w 2013 roku i całkowitą w 2015 roku, Grupa Szturmowa „C” ma osiągnąć całkowitą zdolność bojową w 2016 roku. Aby jednostka mogła równać się z najlepszymi jednostkami specjalnymi w kraju i na świecie, bierze udział w ćwiczeniach z jednostkami specjalnymi innych krajów NATO – a najczęściej z żołnierzami Stanów Zjednoczonych.

Oznaka rozpoznawcza Jednostki Wojskowej Agat. Ma ona kształt tarczy w kolorze zielonym ze skośnie przebiegającym czarnym polem. Barwy oddają charakter środowiska w którym działa jednostka. Czarna symbolizuje operacje przeciw terrorystyczne oraz działania w terenie zurbanizowanym. Zielona symbolizuje działania specjalne w terenie lesistym i otwartym. Orzeł nawiązuje do godła narodowego, który w szponach trzyma odznakę Grup Szturmowych Szarych Szeregów Armii Krajowej z okresu II wojny światowej. Oznaka noszona jest przez wszystkich żołnierzy JW AGAT, którzy pomyślnie ukończyli kurs podstawowy oraz specjalistyczne szkolenie bojowe, na lewym rękawie munduru polowego oraz wyjściowego.

Kierownictwo

  • płk Sławomir Berdychowski (2011 – 13.X.2014)
  • płk dr Sławomir Drumowicz (13.X.2014 – 8.X.2018)
  • płk Artur Kozłowski (8.X.2018 – obecnie)

Źródło:
https://agat.wp.mil.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_Wojskowa_AGAT
https://www.jednostki-wojskowe.pl/
https://bbn.gov.pl

error: