płk Sławomir Berdychowski “Czarny”

Ś. † P. płk Sławomir Berdychowski – formujący i pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej AGAT

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (kierunek rozpoznanie). Po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski i przejściu selekcji pełnił służbę wojskową w JW 2305 z którą związany był w latach 1991–2010 pełniąc między innymi funkcje żołnierza operatora, dowódcy sekcji bojowej oraz szefa Wydziału Szkolenia Bojowego i Wydz. Szkolenia Specjalistycznego, a także dowódcy Zespołu Bojowego. Był również instruktorem i kierownikiem selekcji do warszawskiego oddziału oraz instruktorem i komendantem Kursu Operatorów Zespołów Bojowych Jednostki Wojskowej 2305.

W 2010 r. objął stanowisko Szefa Oddziału Planowania i Koordynacji Szkolenia w Dowództwie Wojsk Specjalnych, został mianowany na stopień pułkownika. W 2011 r. został wyznaczony na dowódcę JW „Agat”. Dowodził i budował tę jednostkę od podstaw przez trzy lata. Osobiście poprowadził pierwszą selekcję do JWA, a także opracował szczegółowy poradnik na temat systemowego przygotowania do udziału w tym trudnym etapie naboru do Wojsk Specjalnych.

W okresie 2008–2009 był dowódcą IV zmiany Zgrupowania Sił Specjalnych PKW Afganistan w ramach Operacji Afgańskiej SZ RP, prowadzącego działania w składzie Międzynarodowych Siły Wsparcia Bezpieczeństwa podczas konfliktu zbrojnego w Afganistanie. Był uczestnikiem operacji zagranicznych, oraz kursów specjalnych organizowanych przez United States Army Special Forces i British Army, a także kursu dowodzenia operacjami specjalnymi Uniwersytetu Połączonych Operacji Specjalnych w USA.

W Afganistanie, gdzie na jednej ze zmian był dowódcą kontyngentu, miał pod sobą specyficzny oddział: GROM-owców, ale i chłopaków z Lublińca i Formozy. Nie było łatwe dowodzić taką grupą, musiał tak połączyć ludzi z trzech jednostek, aby współpraca była idealna.

wspomnienia operatora

Odznaczony m. in.:

 • Krzyż Zasługi za Dzielność
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Gwiazda Afganistanu
 • Brązowy Medal “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Złoty Medal “Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Odznaka Honorowa Wojsk Specjalnych
 • Odznaka JW GROM
 • Odznaka pamiątkowa JW AGAT
 • Złota Wojskowa Odznaka Strzelecka
 • Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Medal XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 • Medal ONZ za misję UNPROFOR
 • Odznaka absolwenta John F. Kennedy Special Warfare Center and School – Stany Zjednoczone Ameryki

W czasie służby ukończył wiele prestiżowych kursów na czele z Kursem Oficerskim Sił Specjalnych Armii USA w JFK Special Warfare Training Center and School w Fort Bragg w Karolinie Północnej, Jungle Patrolling Course armii brytyjskiej w Belize, czy kursem dowodzenia operacjami specjalnymi (Combined Joint Forces Special Operations Component Command Course) na Uniwersytecie Połączonych Operacji Specjalnych (Joint Special Operations University) w USA.

Wśród żołnierzy miał opinie wymagającego, ale sprawiedliwego dowódcy. Podczas przejmowania Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, która została przeformowana w Jednostkę AGAT zdecydował, że wszyscy żołnierze gliwickiego oddziału żandarmerii dostaną szansę służby w nowej jednostce. Warunek był jeden – muszą przejść selekcję jak każdy operator Wojsk Specjalnych.

“Jest taka opowieść o wilku i owcy.  Dużo je łączy: są zwierzętami, ssakami itp. Ale serca i umysły mają zupełnie różne. Wilk to wojownik. Biegnie sam lub w małej grupie, by osiągnąć cel. Owca radzi sobie tylko w dobrych warunkach. W złych czeka na pomoc i łatwo może stać się ofiarą. Ja w swoim zespole potrzebuję wilków, a nie owiec. Selekcja ma pokazać, kto jest kim”.

Sławomir Berdychowski

Odszedł niespodziewanie 9 lutego 2016.

Źródło:
https://silentheroes.pl/ludzie-wojska-specjalnych-slawomir-berdychowski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Berdychowski

Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła.

error: