Selekcja

“Jest taka opowieść o wilku i owcy.  Dużo je łączy: są zwierzętami, ssakami itp. Ale serca i umysły mają zupełnie różne. Wilk to wojownik. Biegnie sam lub w małej grupie, by osiągnąć cel. Owca radzi sobie tylko w dobrych warunkach. W złych czeka na pomoc i łatwo może stać się ofiarą. Ja w swoim zespole potrzebuję wilków, a nie owiec. Selekcja ma pokazać, kto jest kim”.

płk Sławomir Berdychowski

Aktualne informacje dot. selekcji do JW AGAT dostępne są na stronie jednostki w sekcji pozostałe: https://agat.wp.mil.pl/pl/

KWALIFIKACJA I SELEKCJA WSTĘPNA
Najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej AGAT odbędą się w dniach:

19 lipca 2021 roku
26 sierpnia 2021 roku
23 września 2021 roku
14 października 2021 roku
18 listopada 2021 roku
02 grudnia 2021 roku

UWAGA:

Złożenie ankiety personalnej jest równoznaczne z przystąpieniem do najbliższego terminu kwalifikacji.

Kandydaci, którzy ubiegają się o wyznaczenie na stanowiska bojowe na zespołach szturmowych po ukończonych kwalifikacjach otrzymają informacje dotyczące miejsca i terminu przeprowadzenia selekcji szczegółowej.

Źródło: https://agat.wp.mil.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do JW AGAT można uzyskać pod numerami telefonów:

Sekcja Personalna – ankieta osobowa:
tel.: 261-111-314

Grupa Szkolenia Bazowego
kpt. PERGÓŁ Rafał
tel.: 261-111-267,
GSM: 605 171 000

error: