Selekcja

“Jest taka opowieść o wilku i owcy.  Dużo je łączy: są zwierzętami, ssakami itp. Ale serca i umysły mają zupełnie różne. Wilk to wojownik. Biegnie sam lub w małej grupie, by osiągnąć cel. Owca radzi sobie tylko w dobrych warunkach. W złych czeka na pomoc i łatwo może stać się ofiarą. Ja w swoim zespole potrzebuję wilków, a nie owiec. Selekcja ma pokazać, kto jest kim”.

płk Sławomir Berdychowski

Aktualne informacje dot. selekcji do JW AGAT dostępne są na stronie jednostki w sekcji pozostałe: https://agat.wp.mil.pl/pl/

KWALIFIKACJA I SELEKCJA WSTĘPNA
Najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej AGAT odbędą się w dniach:

I kwartał:
22 luty 2021 roku*
05 marca 2021 roku*
29 kwietnia 2021 roku*

UWAGA:

Złożenie ankiety personalnej jest równoznaczne z przystąpieniem do najbliższego terminu kwalifikacji.

Kandydaci, którzy ubiegają się o wyznaczenie na stanowiska bojowe na zespołach szturmowych po ukończonych kwalifikacjach otrzymają informacje dotyczące miejsca i terminu przeprowadzenia selekcji szczegółowej.

* źródło: https://www.facebook.com/JW-AGAT-104719761391063

error: