Selekcja

“Jest taka opowieść o wilku i owcy.  Dużo je łączy: są zwierzętami, ssakami itp. Ale serca i umysły mają zupełnie różne. Wilk to wojownik. Biegnie sam lub w małej grupie, by osiągnąć cel. Owca radzi sobie tylko w dobrych warunkach. W złych czeka na pomoc i łatwo może stać się ofiarą. Ja w swoim zespole potrzebuję wilków, a nie owiec. Selekcja ma pokazać, kto jest kim”.

płk Sławomir Berdychowski

Aktualne informacje dot. selekcji do JW AGAT dostępne są na stronie jednostki w sekcji pozostałe: https://agat.wp.mil.pl/pl/

KWALIFIKACJA I SELEKCJA WSTĘPNA
Najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej AGAT odbędą się w dniach:

  19 stycznia 2023 roku

09 lutego 2023 roku

16 marca 2023 roku 

 20 kwietnia 2023 roku 

18 maja 2023 roku

15 czerwca 2023 roku

13 lipca 2023 roku

  14 września 2023 roku 

12 października 2023 roku

24 listopada 2023 roku  

 07 grudnia 2023 roku 

UWAGA:

Złożenie ankiety personalnej jest równoznaczne z przystąpieniem do najbliższego terminu kwalifikacji.

Kandydaci, którzy ubiegają się o wyznaczenie na stanowiska bojowe na zespołach szturmowych po ukończonych kwalifikacjach otrzymają informacje dotyczące miejsca i terminu przeprowadzenia selekcji szczegółowej.

Źródło: https://agat.wp.mil.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do JW AGAT można uzyskać pod numerami telefonów:

Sekcja Personalna – ankieta osobowa:
tel.: 261-111-314

Grupa Szkolenia Bazowego
kpt. PERGÓŁ Rafał
tel.: 261-111-567

error: