Selekcja

“Jest taka opowieść o wilku i owcy.  Dużo je łączy: są zwierzętami, ssakami itp. Ale serca i umysły mają zupełnie różne. Wilk to wojownik. Biegnie sam lub w małej grupie, by osiągnąć cel. Owca radzi sobie tylko w dobrych warunkach. W złych czeka na pomoc i łatwo może stać się ofiarą. Ja w swoim zespole potrzebuję wilków, a nie owiec. Selekcja ma pokazać, kto jest kim”.

płk Sławomir Berdychowski

Aktualne informacje dot. selekcji do JW AGAT dostępne są na stronie jednostki w sekcji pozostałe: https://agat.wp.mil.pl/pl/

KWALIFIKACJA I SELEKCJA WSTĘPNA
Najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej AGAT odbędą się w dniach:

27 stycznia 2022 roku

28 lutego 2022 roku

25 marca 2022 roku 

27 kwietnia 2022 roku 

25 maja 2022 roku

22 czerwca 2022 roku

29 września 2022 roku 

27 października 2022 roku

24 listopada 2022 roku  

07 grudnia 2022 roku 

UWAGA:

Złożenie ankiety personalnej jest równoznaczne z przystąpieniem do najbliższego terminu kwalifikacji.

Kandydaci, którzy ubiegają się o wyznaczenie na stanowiska bojowe na zespołach szturmowych po ukończonych kwalifikacjach otrzymają informacje dotyczące miejsca i terminu przeprowadzenia selekcji szczegółowej.

Źródło: https://agat.wp.mil.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do JW AGAT można uzyskać pod numerami telefonów:

Sekcja Personalna – ankieta osobowa:
tel.: 261-111-314

Grupa Szkolenia Bazowego
kpt. PERGÓŁ Rafał
tel.: 261-111-267,
GSM: 605 171 000

error: