VII Dni Cichociemnych

VII Dni Cichociemnych – 80. rocznicy zrzutu Cichociemnych Witkowian: Operacja „Hammer”, kpt. Adam Borys ps. „Pług”, Operacja lotnicza „Wall” ppor. Tadeusz Jaworski ps. „Gont”

Fot. Witkowo

error: