Wizyta Zwierzchnika Sił Zbrojnych

25 maja 2020 roku z wizytą w Jednostce Wojskowej AGAT przebywał Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA. W trakcie wizyty Prezydentowi towarzyszyła Pierwsza Dama Pani Agata KORNHAUSER-DUDA, Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK, Sekretarz Stanu Szef BBN Paweł SOLOCH oraz Sekretarz Stanu Rzecznik Prezydenta RP Błażej SPYCHALSKI, Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. dyw. Stanisław CZOSNEK. W wizycie uczestniczyli również wszyscy dowódcy jednostek specjalnych. Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Sławomir DRUMOWICZ uroczyście powitał gości a następnie zapoznał z przeznaczeniem, zadaniami oraz najbliższymi planami szkoleniowymi Komponentu Wojsk Specjalnych. Drugim elementem wizyty był pokaz dynamiczny wyszkolenia oraz pokaz statyczny w trakcie którego zaprezentowano gościom uzbrojenie i wyposażenie zespołów szturmowych. Z okazji Święta Wojsk Specjalnych Prezydent RP oraz Minister Obrony Narodowej wyróżnił żołnierzy jednostek specjalnych ryngrafami pamiątkowymi. Wizytę Prezydenta w JW AGAT zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe. Prezydent RP dokonał także wpisu do księgi pamiątkowej Jednostki. Była to pierwsza wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w JW AGAT.
Źródło: https://agat.wp.mil.pl/
Fot. MON

error: