Podziękowania

Podziękowania

Stowarzyszenie B3 – Łódź składa szczególne podziękowania za udostępnienie zdjęć, których autorem jest firma SpecBrands.pl do realizacji kalendarza 2021.

error: