Rocznica formowania JWA

Rocznica formowania JWA

Dnia 18 marca 2011 r. na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF–62/Org./SSG/ZOiU-P1 rozpoczęto formowanie Jednostki Wojskowej AGAT.Na fotografii w kolejności od lewej strony widoczne są:Orzeł SZRP Wojsk Specjalnych, Oznaka Rozpoznawcza JWA na coinie, Odznaka Pamiątkowa JWA (2012-2019), Aktualna Odznaka Pamiątkowa JWA.
Fot. zbiór własny Stowarzyszenia.

error: