Selekcja do Agatu: siła to za mało

Selekcja do Agatu: siła to za mało

“Zmiany są potrzebne, zwłaszcza że staramy się, by każda kolejna selekcja różniła się od poprzedniej. Każdą edycję sprawdzianu dokładnie analizujemy, wyciągamy wnioski i jeśli jest taka potrzeba, wprowadzamy zmiany. Modyfikacje, które przeprowadziliśmy, to wynik obserwacji i rozmów m.in. z byłym kierownikiem selekcji do naszej jednostki oraz ludźmi odpowiedzialnymi za proces naboru do Jednostki Wojskowej Komandosów i Formozy.”

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/35687?t=Selekcja-do-Agatu-sila-to-za-malo

error: