Terminy Kwalifikacji do DZSW w 2024 r

Terminy Kwalifikacji do DZSW w 2024 r

Na stronie Jednostki Wojskowej AGAT opublikowano terminy kwalifikacji do DZSW na szkolenie specjalistyczne.

 • 18 stycznia
 • 29 lutego
 • 08 marca
 • 11 kwietnia
 • 16 maja
 • 25 czerwca
 • 25 lipca
 • 29 sierpnia
 • 10 września
 • 10 paździenika
 • 28 listopada
 • 12 grudnia

Szczegółowe informacje na stronie jednostki: https://agat.wp.mil.pl/pl/pages/sluzba-dobrowolna/

error: