VII Dni Cichociemnych

VII Dni Cichociemnych

VII Dni Cichociemnych – 80. rocznicy zrzutu Cichociemnych Witkowian: Operacja „Hammer”, kpt. Adam Borys ps. „Pług”, Operacja lotnicza „Wall” ppor. Tadeusz Jaworski ps. „Gont”.

Fot. Witkowo

Więcej info: https://silentheroes.pl/wojska-specjalne-na-vii-dniach-cichociemnych/

error: